#تاریخ_ادبیات

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۱۹]
#تاریخ_ادبیات ۱
👳خواجه عبدالله انصاری

🔵ازدانشمندان وعارفان قرن۵ه‍.
🔵ملقب به«شیخ الاسلام»ومعروف به«پیرانصار»و«پیرهرات»

📢آثار:
۱⃣الهی نامه
۲⃣مناجات نامه
۳⃣رساله‌ی دل‌وجان
۴⃣زادالعارفین
۵⃣نصایح
۶⃣کنزالسالکین
۷⃣رسایل

🔶مناجات‌های خواجه،مسجع،لطیف،دلنشین،ساده وسرشارازمضامین عرفانی است.

✅کلیدواژه:الهی!ازمناجات دل وجان عارفین ونصایح ورسایل سالکین بهره‌مندم کن.

💟تعدادتکراردرکنکور(۹۰_۹۵):۶بار

🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۲۱]
👓🎓👓🎓👓🎓👓🎓👓🎓👓
#تاریخ_ادبیات۲

🕵️صادق هدایت

🔵داستان نویس معاصر

📢آثار:
۱⃣بوف کور
۲⃣سگ ولگرد
۳⃣سه قطره خون
۴⃣اصفهان نصف جهان
۵⃣پروین دخترساسان

🔸آثارجمال‌زاده،هدایت وجلال آل‌احمد،ازنمونه های برجسته نثرغنایی است.

✅کلیدواژه:پروین سه قطره خون ازبوف ولگردهدایت دراصفهان دید.

💟تعدادتکراردرکنکور:۳بار

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۲۲]
👓🎓👓🎓👓🎓👓🎓👓
#تاریخ_ادبیات۳

💂حاج میرزایحیی‌دولت آبادی

🔵یکی ازپیش قدمان ومروجان تعلیم وتربیت جدیددرایران است.
🔵چنددوره نماینده‌ی شورای ملی بود.

📢آثار:
۱⃣شهرناز👈(ازجمله رمان های انتقادی درباره‌ی اوضاع ایران است.)
۲⃣حیات یحیی👈(ازنمونه‌های خوب حسب حال درنیم قرن اخیراست.)

تعدادتکراردرکنکور(۹۰_۹۵):۴بار
انسانی۹۵
هنر۹۲
خارج۹۲
خارج۹۱
@biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۲۲]
👓🎓👓🎓👓🎓👓🎓👓🎓👓
#تاریخ_ادبیات۴

👴محموددولت‌آبادی

🔵داستان‌نویس معاصر
📢آثار:
۱⃣کلیدر
۲⃣جای خالی سُلوچ
۳⃣لایه‌های بیابانی

✅کلیدواژه:جاکلیدی دولت آبادی دربیابانی افتاد.

💟تعدادتکراردرکنکور(۹۰_۹۵):۶بار
انسانی۹۵
زبان۹۳
ریاضی۹۲
هنر۹۲
خارج۹۲(دوبار)
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۲۲]
👓🎓👓🎓👓🎓👓🎓👓🎓👓
#تاریخ_ادبیات ۵

👳حکیم سنایی غزنوی

🔵شاعروعارف معروف ایران درقرن۶ه‍.
🔵ازتأثیرگذارترین شاعران درحوزه‌های مختلف شعرچون مثنوی،غزل،قصیده وقطعه
🔵درقصیده‌های خودازمضامین زهدوحکمت واخلاق وعرفان بهره گرفته.
🔵نخستین کسی است که افکارواصطلاحات عرفانی رابامضامین عاشقانه درآمیخت ومسائل وموضوعات اجتماعی رابه طورگسترده درشعرخودمطرح کرد.
ازاوایل قرن۶ه‍.عرفان واصطلاحات صوفیه باپیشگامی«سنایی»به حوزه‌ی غزل راه یافت.
🔵باظهور«سنایی»،طریقت عرفان،موضوع عمده‌ی غزل،قصیده ومثنوی شاعران شد.

📢آثار:
۱⃣دیوان اشعار
۲⃣حدیقهالحقیقه(الهی‌نامه)👈(اشعارسیاسی،عرفانی واخلاقی موجوددر«حدیقه»ی سنایی دارای جنبه‌ی غنایی وجزءادبیات غنایی-تعلیمی است.)

۳⃣طریق‌التحقیق
۴⃣سیرالعبادالی المعاد
۵⃣کارنامه‌ی بلخ

🔸تصحیح«دیوان سنایی»ازدکترمظاهرمصفااست.
🔸امیرخسرودهلوی درشعر،پیرو«سنایی»و«خاقانی»و«سعدی»بود.
🔸نجم‌الدین رازی درشعر،به سبک«سنایی»گرایش فراوان داشت.

💟تعدادتکراردرکنکور(۹۰_۹۵):۴بار
هنر۹۵
تجربی۹۴
تجربی۹۳
ریاضی۹۲

👓🎓👓🎓👓🎓👓🎓👓🎓👓
#تاریخ_ادبیات۶

👱آلن رنه لوساژ

🔵رمان‌نویس مشهورفرانسوی

📢آثار:
ژیل بلاس👈(نخستین رمان فرانسوی است.)

💟تعدادتکراردرکنکور:۲بار
هنر۹۵
خارج

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۳]
#تاریخ_ادبیات۷
👩🏼‍💼سیمین دانشور

⭕️نویسنده ی مشهور معاصر

📗آثار:
۱⃣ آتش خاموش⏪ نخستین مجموعه داستان او⏪ در سال ۱۳۳۷ منتشر شد.🔥
۲⃣ جزیره ی سرگردانی🏝
۳⃣ سووشون

🔍سووشون:
💎مشهورترین اثر او
💎 داستان زندگی مشترک زری و یوسف(دو قهرمان اصلی کتاب) است و در آن زندگی اجتماعی مردم فارس در خلال جنگ جهانی دوم و تسلّط انگلیسیان شرح و توصیف شده.
💎 در آن دغدغه ها و مسائل عاطفی یک همسر وفادار به خوبی بیان شده.
💎 به چند زبان زنده ی دنیا ترجمه شده.

🔑کلید واژه: دانشور به آتش جزیره شون نگاه کرد.

📌سر واژه: ساج
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۳]
#تاریخ_ادبیات۸

⏪یکی از پربار ترین و مهم ترین تاریخ ادبیات ها🔴

👳🏼‍♂جلال الدّین محمّد مولوی (مولانا)

🔶 معروف به “مولوی” یا “ملّای روم” و متخلّص به “خَمُش”
🔷 از بزرگترین شاعران قرن ۷ ه.
⬜️ در بلخ متولّد شد امّا به سبب طولانی شدن اقامتش در قونیّه مشهور شد به “رومی” یا “مولانای روم”
⬛️ پس از مرگ پدرش یکی از شاگردان پدر به نام “سیّد برهان الدّین” به آموزش او می پردازد و او را با “الهی نامه”(حدیقه الحقیقه)ی سنایی آشنا می کند.
◻️ در کودکی با عطّار ملاقاتی داشت که طیّ آن، عطّار کتاب “اسرار نامه”ی خود را به او هدیه داد.
◼️ غزل او سرشار از عشق و حیات و حرکت است و در حوزه ی ادبیّات غنایی جایگاهی خاص دارد.

📘آثار منظوم:
۱⃣ مثنوی معنوی
۲⃣ دیوان شمس یا دیوان کبیر(مجموعه غزلیّات او)

📕 آثار منثور:
۱⃣ فیه ما فیه( مجموعه سخن های او به نثر ساده و روان با درون مایه ی عرفانی و دینی و اخلاقی و اجتماعی که او در مجالس خود می گفته و مریدانش می نوشتند)
۲⃣ مجالس سبعه
۳⃣ مکاتیب(مجموعه نامه های او)

🌟 نوع عارفانه ی غزل که با پیشگامی سنایی شکل گرفت، بعد ها به وسیله ی مولانا(قرن ۷) و حافظ (قرن ۸) به کمال رسید.
⭐️ “کلّیّات شمس” مولوی از جمله آثاری است که اشعار سیاسی و عرفانی و اخلاقی موجود در آن دارای جنبه ی غنایی هم هست و در حوزه ی ادب تعلیمی-غنایی جای دارد.

🔍مثنوی معنوی:
💥از عالی ترین منظومه های عرفانی فارسی
💥 در ۶ دفتر و ۲۶۰۰۰ بیت سروده شده.
💥 سرآغاز دفتر اول آن⬅️۱۸ بیت⬅️مشهور به نی نامه
💥 سرآغاز مثنوی با سرآغاز دیگر آثار نظم و نثر فارسی تفاوت دارد زیرا با نام و حمد و ستایش خدا شروع نشده امّا روح نیایش و توجّه به حق در تار و پود آن نهفته.

🔍نی نامه:
✨نی⬅️ همان “مولانا” و نماد “یک انسان آگاه و آشنا با حقایق عالم معنا”ست که خود را اسیر این جهان مادّی می بیند.
✨نیستان⬅️ همان “عالم معنا”ست که روح انسان از آن جدا مانده.
⚡️آن چه در این نی آوازی پدید می آورد⬅️کشش انسان آگاه به سوی عالم معنا، به سوی پروردگار و به سوی کل و حقیقت هستی و در واقع همان جذبه ی حق

💥تصحیح “مثنوی معنوی”⏮ رینولد نیکلسون
🔥مثنوی⏮ اقیانوسی از معارف، حکمت ها و آموزه های عرفانی که به شکل داستان و در قالب تمثیل بیان شده اند.
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۳]
#تاریخ_ادبیات۹

👨🏻جان اشتاین بک

🔷نویسنده آمریکایی قرن ۲۰
🔶از چهره‌های مهم ادبیّات پایداری آمریکای لاتین
🔷در نوشته‌های خود⬅️دقایق حالات زندگی محرومان و رنج‌دیدگان را شرح داده.

📓آثار:
۱⃣ خوشه‌های خشم⬅️ از رمان‌های مشهور قرن ۲۰ و برنده‌ی جایزه‌ی ادبی پولیتزر
↩️ موضوع⬅️ ادبیّات پایداری
۲⃣ موش‌ها و آدم‌ها⬅️ادبیّات پایداری
۳⃣ مراتع بهشتی

🔑کلید‌واژه: موش‌ها از خوشه‌های مراتع بک جان گرفتند.

📌سرواژه: مُخم
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۴]
#تاریخ_ادبیات۱۰

👱🏾‍♂فرانتس فانون

🔵نویسنده‌ی معاصر الجزایری 🇩🇿 و از چهره‌های مهم ادبیّات پایداری سیاهان

📔آثار:

۱⃣ سال پنجم الجزایر⬅️ادبیّات پایداری
۲⃣ دوزخیان روی زمین
۳⃣ واپسین دم استعمار
۴⃣ انقلاب آفریقا 🙋🏿‍♂

🔑 کلید واژه: فانون در سال پنجم، واپسین دوزخیان آفریقا را دید.

📌سرواژه: سَواد
🆔 biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۴]
#تاریخ_ادبیات۱۱

🧓🏼جبرا ابراهیم جبرا

🔸شاعر فلسطینی 🇵🇸 که در ناصره به دنیا آمد.
🔹تحصیلات مقدماتی را در فلسطین و دوره‌های عالی را در دانشگاه کمبریج انگلستان و هاروارد آمریکا در رشته‌ی ادبیّات انگلیسی گذراند.

📙آثار:
۱⃣ شعر”در بیابان‌های تبعید”🏜
۲⃣ چند داستان کوتاه به عربی و انگلیسی
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۵]
#تاریخ_ادبیات۱۲

🧔🏼 ویکتور هوگو

🔻مشهورترین شاعر رمانتیک قرن ۱۹ فرانسه 🇫🇷 و از بزرگ‌ترین ادیبان و نویسندگان جهان.
🔺مردی آزادمنش و آزادی‌خواه و طرفدار جدّی اصلاحات اجتماعی به نفع طبقات محروم و رنج‌دیده بود.
🔻از ۱۰ سالگی شعر سرود و در ۲۵ سالگی شاعری سرشناس شد.
🔺با وجود سنّ کم به عضویت فرهنگستان فرانسه درآمد و مدّتی نماینده‌ی مجلس قانون‌ گذاری فرانسه بود.🏢
🔻به دلیل مخالفت با ناپلئون سوم ۲۰ سال در تبعید به سر برد.

📚 آثار:
۱⃣ بینوایان
۲⃣ گوژپشت نتردام
۳⃣ کارگران دریا 🌊
۴⃣ مردی که می‌خندد 💁🏼‍♂

🔑 کلیدواژه: کارگران هوگو به گوژپشت بینوا می‌خندد‌.

🔍بینوایان:
◼️ ماجرای مردم تیره‌روزی است که زندگی دشواری داشته‌اند.
◽️بزرگ‌ترین قهرمان آن⬅️ژان‌ والژان که ۱۹ سال از عمرش را در زندان به سر برد امّا پس از سختی و آوارگی بسیار، زندگی شرافتمندانه‌ای در پیش گرفت و به خدمت اجتماع پرداخت.
◼️بخشی از این کتاب با عنوان “دخترک بینوا” به زندگی دردآلود دخترکی به نام “کوزت” می‌پردازد. 🙇🏼‍♀
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۵]
#تاریخ_ادبیات۱۳

👳🏻‍♂شیخ مصلح‌الدّین سعدی شیرازی♥️

🔘 شاعر و نویسنده‌ی مشهور قرن ۷ه‌.

📘آثار:
۱⃣ بوستان(سعدی‌نامه)
۲⃣ گلستان 💐
۳⃣ دیوان اشعار
۴⃣ مجالس پنج‌گانه( نه مجالس سبعه❌)

💢 استاد سخن و یکّه‌تاز عرصه‌ی نثر مسجّع و شعر عاشقانه/ویژگی‌های شعرش⬅️ظرافت بیان، استواری سخن، شیوایی رسایی، سادگی و لطف کلام، عظمت و اعتدال

🔍 گلستان:
🔅 دارای نثر آهنگین و زیبا و روان و حکایت‌های متنوّع
🔅 حدود ۸ قرن است که با ذهن و زبان ما پیوند دارد.
🔅سعدی در آن:
۱⃣ از تجربه‌های خود سخن گفته.
۲⃣ چشم‌انداز‌های گوناگون زندگی و راه رسیدن به زندگی مطلوب را نشان داده.
🔅 بیش از ۴۰۰ جمله و بیت از آن در شمار امثال و حکم درآمده.
🔅دیباچه‌ی آن از بهترین نمونه‌های تحمیدیّه در ادب فارسی است‌.

🔍سعدی‌نامه(بوستان):
🔆 در قالب مثنوی و بر وزن “شاهنامه‌”ی فردوسی/در ۱۰ باب/مدینه‌ی فاضله‌ی(آرمان‌شهر) سعدی را ترسیم می‌کند/باب هفتم آن در فضیلت خاموشی است.
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۵]
#تاریخ_ادبیات۱۴

🤵🏻محمّد‌علی فروغی

🌀 از چهره‌های بزرگ علم و ادب و حکمت معاصر و ملقّب به ذکاءالملک

📕آثار:
۱⃣ سیر حکمت در اروپا
۲⃣ آیین سخنوری
۳⃣ تصحیح کلیّات سعدی
۴⃣ تصحیح دیوان حافظ

⚙️ وی کتاب “گفتار در روش به کاربردن خرد” اثر “دکارت” را نیز ترجمه کرده.

🔑کلیدواژه: سِیر ترجمه‌ی گفتار فروغی و آیین تصحیح سعدی و حافظ را خواندم.
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۵]
#تاریخ_ادبیات۱۵

👳🏻‍♂خواجه شمس‌الدّین محمّد حافظ شیرازی

✅ شاعر بزرگ و غزل‌سرای قرن ۸ ه.ق

⚜️آثار⬅️ دیوان اشعار

☑️ شعر او ⬅️ سرشار از اندیشه‌های عمیق حِکمی و عرفانی و احساس‌ها و عواطف ژرف انسانی
☑️ دیوان حافظ را “محمّد قزوینی” هم [علاوه بر “محمّدعلی فروغی”] تصحیح کرده.

🔍شعر “دل می‌رود ز دستم”:
📍 تصویرگر جهان آرمانی حافظ است که انسان را به آن فرا می‌خواند.
📍 پیام‌های آن⬅️ عشق، رندی، امیدواری و نشاط، طنز و انتقاد، خوش‌باشی، اغتنام فرصت و پیام‌های اخلاقی
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۶]
#تاریخ_ادبیات۱۶

👳🏻‍♂افضل‌الدّین بدیل خاقانی شروانی

⭐️ از شاعران برجسته و قصیده‌سرای قرن ۶ ه. ملقّب به⬅️حسّان‌العجم
🌟 در سرودن قصاید شکوهمند و استوار شهرت دارد و علاوه بر این در قطعه، غزل و رباعی هم تواناست.
⭐️ غزلیّات او برخلاف قصایدش ساده و روان است.
🌟 قوّت اندیشه و مهارت او در “ترکیب الفاظ” و “ابتکار مضامین”، بی‌نظیر است.
⭐️در قصیده‌سرایی⬅️صاحب سبک

📓آثار⏮دیوان اشعار

🔍غزل آفتاب وفا:
💎 نشان‌دهنده‌ی سادگی و روانی سخن او
💎 حافظ تحت تاثیر آن⬅️غزل “ای هدهد صبا! به سبا می‌فرستمت” را سرود.
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۶]
#تاریخ_ادبیات۱۷

👴🏻محمّدعلی اسلامی ندوشن

🌀نویسنده، محقّق و مترجم معاصر که در سال ۱۳۰۴ ش. در ندوشن(نزدیک یزد) به دنیا آمد.
🌀در جوانی به عنوان شاعر شناخته شد امّا شعر را رها کرد و به نقد و تحقیق و ترجمه پرداخت.

📚آثار:
۱⃣ جام جهان‌بین
۲⃣ آواها و ایماها🎶
۳⃣ صفیر سیمرغ
۴⃣ روزها🌄

🔍 صفیر سیمرغ:
🖇 توصیفی است از سفرهای نویسنده به بعضی کشورهای اروپایی و شهرهای ایران
🖇 متن”جلوه‌های هنر در اصفهان”⬅️از همین کتاب انتخاب شده.

🔑کلیدواژه: روزها، جام جهان‌بین ندوشن از آواها و صفیر سیمرغ خبر می‌دهد.
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۶]
#تاریخ_ادبیات۱۸

👨🏻عبدالحسین وجدانی

📕آثار:
۱⃣ داستان “خسرو”
۲⃣ مجموعه داستان “عموغلام”👨🏻✋🏻

🔍داستان “خسرو”:

🎀 ابتدا در مجلّه‌ی یغما و سپس در مجموعه‌ی داستان “عمو غلام” چاپ شد.
🎀 موضوع⬅️ بیان یکی از مشکلات فرهنگی-اجتماعی عصر ما (اعتیاد) و آثار مخرّب آن🚬
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۷]
#تاریخ_ادبیات۱۹

👨🏻‍💼جلال رفیع

💢 نویسنده و روزنامه‌نگار معاصر

📔آثار:
۱⃣ فرهنگ مهاجم، فرهنگ مولّد
۲⃣ درِ بهشت شدّاد🌅

✔️ در متن “مایع حرف‌شویی”⬅️با زبان طنزآمیز، پرگویی را یکی از آفات اجتماعی معرّفی کرده.

🔑کلیدواژه: درِ بهشت رفیع به روی فرهنگ مهاجم بسته شد.

📌سرواژه: دَف
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۷]
#تاریخ_ادبیات۲۰

👳🏻‍♂نظامی گنجوی

💥شاعر منظومه‌سرای قرن ۶ ه.
💥مثنوی “اسکندرنامه”ی او شامل⬅️دو بخش: “شرف‌نامه” و “اقبال‌نامه”
💥بیشتر عمر خود را در عزلت و انزوا گذراند به همین دلیل رفتارش با سلاطین بسیار ساده بود.
💥توانسته شعر تمثیلی را به حدّ کمال برساند.
💥نیروی تخیّل او در وصف، بسیار قوی است.

📚آثار⬅️خمسه(پنج گنج):
۱⃣ مخزن‌الاسرار
۲⃣ لیلی و مجنون⬅️از عالی‌ترین منظومه‌های غنایی فارسی است و مورد تقلید شاعرانی چون “جامی” قرار گرفته.
۳⃣ خسرو و شیرین
۴⃣ هفت پیکر(هفت گنبد یا بهرام‌نامه)
۵⃣اسکندرنامه⏮دو بخش:۱⃣شرف‌نامه ۲⃣اقبال‌نامه

📌سرواژه: ملخ‌ها

🔥 کتاب”پیر گنجه در جست‌و‌جوی ناکجاآباد”⬅️از “دکتر عبدالحسین زرّین‌کوب”، در شرح حال نظامی گنجوی، از جمله زندگی‌نامه‌هایی است که به شیوه‌ی نو نوشته شده‌اند.
🔥”هفت اورنگ” جامی و “خمسه”ی خواجوی کرمانی به تقلید از خمسه‌ی(پنج گنج) نظامی سروده شده.
🔥امیر خسرو دهلوی، پنج مثنوی را به تقلید از خمسه‌ی(پنج گنج) نظامی سرود.

🔍خسرو و شیرین:
🔷زیباترین منظموه‌ی عاشقانه در ادب فارسی
🔶بارها مورد تقلید شاعران س از نظامی قرار گرفته.
🔷مشهورترین مقلّدان آن⬅️۱⃣امیر خسرو دهلوی
۲⃣وحشی بافقی
🔶یکی از زیباترین بخش‌های این منظومه⬅️مناظره‌ی خسرو با فرهاد که سرانجام با عجز و ناتوانی خسرو در برابر فرهاد به پایان می‌رسد.
🔷در این داستان⬅️خسرو مظهر غرور و فرهاد مظهر خاکساری و پاک‌بازی
🚦کاربرد شیوه‌ی مناظره(سوال و جواب) در ادبیّات فارسی سابقه‌ای طولانی دارد.
🔶مبتکر فنّ مناظره در ادب فارسی⬅️اسدی توسی
🔷زیباترین نمونه‌های معاصر مناظره⬅️مناظرات “پروین اعتصامی”
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۷]
#تاریخ_ادبیات۲۱

👳🏻‍♂نظام‌الدّین عبدالله عبید زاکانی

✨ شاعر و نویسنده‌ی طنزپرداز قرن ۸ه. و از بزرگ‌ترین طنزپردازان ایران
✨اهل زاکان قزوین بود.

📗آثار:
۱⃣ رساله‌ی دلگشا
۲⃣ اخلاق‌الاشراف
۳⃣ موش و گربه🐹🐱

🔑کلیدواژه: اشراف دلگشا موش و گربه‌ی عبید را خواندند.

📌سرواژه: مار🐍
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۸]
#تاریخ_ادبیات۲۲

👨🏼علی‌اکبر دهخدا

🏵دانشمند، لغوی و نویسنده‌ی معروف قرن ۱۴ه.ق که در اصل قزوینی بود.
🏵از جمله طنزپردازان بزرگ معاصر

📚آثار:
۱⃣ امثال و حکم
۲⃣ لغت‌نامه
۳⃣ ترجمه‌ی “عظمت و انحطاط رومیان”
۴⃣ ترجمه‌ی “روح‌القوانین”
۵⃣ تصحیح دیوان منوچهری
۶⃣ تصحیح دیوان حافظ
🚦”عظمت و انحطاط رومیان” و “روح‌القوانین” از آثار “شارل دو مونتسکیو”، نویسنده و متفکّر فرانسوی است که دهخدا آن‌ها را ترجمه کرده است.

🔑کلیدواژه: لغت‌نامه و اَمثال دهخدا، ترجمه‌ی “عظمت و روح” بلند اوست که به تصحیح دیوان منوچهری و حافظ پرداخته.

💡در دوره‌ی معاصر⬅️طنز و لطیفه‌های انتقادی در ادبیّات افزایش یافت به ویژه اقدامات کسانی چون “دهخدا” در این زمینه، راه را برای نویسندگان روزنامه‌ها و مجلّه‌ها و داستان‌های فکاهی گشود.
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۸]
#تاریخ_ادبیات۲۳

🧔🏻سهراب سپهری

♨️شاعر و نقّاش مشهور معاصر
♨️در کاشان متولد شد و در ۵۲ سالگی در اثر بیماری سرطان درگذشت.
♨️از نخستین کسانی است که راه نیما را شناخت و به پیروی از او پرداخت.
♨️از برجسته‌ترین و مشهورترین چهره‌های شعری پس از نیما
♨️زبان شعری او⬅️ ۱. در برخی اشعار⬅️ساده و بی‌آلایش
۲. در برخی اشعار⬅️آمیخته با مضامین و مفاهیم عرفانی و همراه با نمادهایی است که محصول آشنایی‌اش با آیین بودایی، برهمایی، اندیشه‌های کریشنامورتی(عارف معروف معاصر هندی) و اندیشه‌های عارفان بزرگ ایرانی و اسلامی است.

📓آثار⬅️چند مجموعه شعر⬅️همگی در یک مجموعه به نام “هشت کتاب” منتشر شد.

♦️با ادبیّات اروپا آشنایی داشت و از او ترجمه‌هایی باقی است.

🔍صدای پای آب:
🎵یکی از سروده‌های زیبای او

🔶ویژگی‌ها:
۱⃣ زبان روان
۲⃣ توصیف صادقانه‌ی دنیای عاطفی شاعر
۳⃣ تصویرهای بدیع و تازه
۴⃣ غافل‌گیری شاعرانه(آشنایی زدایی)
۵⃣ ترکیب و موسیقی شعر
۶⃣ بهره‌گیری از لغات عامیانه
❇️دو قسمت است:
۱⃣ قسمت اوّل⬅️شعر، آمیخته‌ای از حس و عاطفه و آرمان شاعر است./آب، رمزِ خود شاعر است که آرام و تازه از هر گوشه و کنار عبور می‌کند./کاشان همان زادگاه اوست.
۲⃣ قسمت دوم⬅️فکر و فلسفه‌ی شاعر نمایان می‌شود./”کاشان” نماد جهان است و به اندازه‌ی آن وسعت می‌یابد‌.
🔳 بیش از هر سروده‌ی دیگرش، آیینه‌ی اندیشه و احساس اوست.
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۹]
#تاریخ_ادبیات۲۵

👴🏻 مهدی اخوان ثالث

🔰 شاعر معاصر و از پیروان شعر نیمایی متخلّص به م. امید⬅️ تو شعر خوان هشتم خودشو “ماث” صدا زده.

🔰 در سال ۱۳۰۷ ش. در مشهد به دنیا آمد و در سال ۱۳۶۹ وفات یافت.

🔰 یکی از موفّق‌ترین رهروان شعر نیمایی

📚آثار:
۱⃣ ارغنون
۲⃣ زمستان☃️ ⬅️ با نشر این مجموعه در سال ۱۳۳۵ ش. نشان داد که در شعر حماسی و اجتماعی، به شکل تازه‌ای از بیان دست یافته.
۳⃣ آخر شاهنامه
۴⃣ از این اوستا
۵⃣ در حیاط کوچک پاییز در زندان🍁🍂

🔑کلیدواژه: اخوان، فصل زمستان در حیاط کوچکش، آخر شاهنامه را با ارغنون برای اوستا خواند.

☀️ شعر او⬅️شعری اجتماعی است و حوادث زندگی مردم ایران را در خود منعکس می‌کند.
☀️لحن حماسی او⬅️ آمیخته با صلابت و سنگینی شعر خراسانی و سرشار از ترکیب‌های تازه

🔍در شعر “باغ من” 🌴:
🔸 به توصیف پاییز پرداخته.
🔸 پاییز را مظهر زیبایی و پادشاه فصل‌ها دانسته.
🔍شعر “خوان هشتم” ⚰️:
🔹 از مجموعه شعر”در حیاط کوچک پاییز در زندان” انتخاب شده.
🔹 دارای زبان روایی-حماسی با ویژگی‌های سبک خراسانی است.
🔹 پایان غم‌انگیز کشته شدن رستم و رخش را به دست شغاد (برادر ناتنی رستم) بازگو می‌کند.
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۴۹]
#تاریخ_ادبیات۲۶

🧕🏼طاهره صفارزاده

⚜️ شاعر نوپرداز معاصر که در سال ۱۳۱۵ در سیرجان به دنیا آمد.
⚜️ از شاخص‌ترین شاعران مذهبی قبل از انقلاب است که با برخورداری از بینش توحیدی، سیاسی و اجتماعی و زبان ساده و روان، آثاری ماندگار آفرید.

📚آثار:
۱⃣ رهگذر مهتاب 🌙
۲⃣ طنین در دلتا 🔺
۳⃣ سدّ و بازوان
۴⃣ سفر پنجم 📖
۵⃣ بیعت با بیداری 📜
۶⃣ دیدار صبح 🌤

🔑کلیدواژه: طنینِ دیدار و بیعتِ صفّارزاده با مهتاب، سدّ پنجم را شکست.

📌سرواژه: درس طبس

🔍در شعر”انتظار”⏳:
💎به موضوع “انتظار موعود” پرداخته.
💎انقلاب اسلامی ایران را مقدّمه‌ی ظهور امام زمان(عج) دانسته.
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۵۰]
#تاریخ_ادبیات۲۷

👨🏼‍🏫 دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی

✅ شاعر، نویسنده و پژوهشگر معاصر
✅ در سال ۱۳۱۸ ش. در کدکن نیشابور به دنیا آمد.
✅ اشعارش⬅️ساده و روان و به دلیل تسلّط او بر ادبیّات گذشته‌ی ایران، محکم و استوار است.

📚مجموعه اشعار:
۱⃣ شبخوانی 🌑
۲⃣ از زبان برگ ☘️
۳⃣ در کوچه‌باغ‌های نیشابور 🏘
۴⃣ از بودن و سرودن
۵⃣ مثل درخت در شب باران ☔️
۶⃣ بوی جوی مولیان 🎻

📝 آثار پژوهشی:
۱⃣ صور خیال در شعر فارسی
۲⃣ موسیقی شعر
۳⃣ تصحیح و توضیح اسرارالتّوحید

✔️شعر “سفر به خیر”⬅️از مجموعه‌ی “در کوچه‌باغ‌های نیشابور” انتخاب شده.

🔑کلیدواژه: صُوَرِ موسیقی و شبخوانیِ برگ، از بودنِ بوی باران در کوچه‌باغ‌ها پیداست و شفیعی این را در توضیح اسرارالتّوحید گفته.

📌سرواژه: صدتا شامِ بَم
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۵۰]
#تاریخ_ادبیات۲۸

👨🏼‍💼سیّد علی موسوی گرمارودی

⭕️ شاعر و نوپرداز معاصر و از پیشتازان شعر مذهبی قبل از انقلاب
🌀در سال ۱۳۲۰ ش. در گرمارود اَلَموت به دنیا آمد.

📚آثار:
۱⃣ سرود رگبار
۲⃣ عبور
۳⃣ در سایه‌سار نخل ولایت🏡
۴⃣ چمن لاله🌹
۵⃣ خطّ خون
۶⃣ تا ناکجا
۷⃣ دستچین

🔑کلیدواژه: عبورِ خطِّ رگبارِ گرمارودی از سایه‌سار چمن دستچین تا ناکجا.

🔍شعر “در سایه‌سار نخل ولایت” 🌴:
🔺درباره‌ی شخصیّت حضرت علی(ع)
🔺در قالب سپید
🔺زبان روان و شکوهمند و استوار دارد.
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۵۱]
#تاریخ_ادبیات۲۹

🧔🏼هوشنگ ابتهاج

✨شاعر معاصر متخلّص به⬅️ه.الف.سایه
✨در سال ۱۳۰۶ ش. در رشت متولّد شد.
✨از سال ۱۳۳۲ به شعر اجتماعی روی آورد.

📖آثار:
۱⃣ نخستین نغمه‌ها
۲⃣ سراب
۳⃣ سیاه‌مشق
۴⃣ شبگیر

🔑کلیدواژه: ابتهاج، نخستین سیاه‌مشق شبگیر را روی سراب نوشت.
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۵۱]
#تاریخ_ادبیات۳۰

👳🏼‍♂حکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی

🔴 شاعر و نویسنده‌ی بزرگ و قصیده‌سرای توانای قرن ۵ ه.
🔵 ملقّب به “حجّت” و از حکما و متکلّمین اسلامی است.
⚪️ در علوم و فنون متداول زمان خود استاد بود.
🔴 قرآن را از حفظ داشت و در علم کلام، حکمت و ادیان مطالعاتی داشت که بر شعرش نیز تاثیر داشته.

📚آثار:
۱⃣ دیوان اشعار
۲⃣ سفرنامه
۳⃣ زادالمسافرین
۴⃣ وجه دین
۵⃣ خوان اِخوان

🔑کلیدواژه: ناصر وجه سفر اِخوان و زادِ مسافرین را به دیوان پرداخت.

📌سرواژه: سودِ خز

🎈 مضمون قصاید تعلیمی او⬅️دعوت به آزادگی، خردورزی، دین‌داری، علم‌اندوزی، آخرت‌اندیشی و دیگر فضایل معنوی و روحی…
🎈 در شعر “از ماست که بر ماست” در قالب تمثیل⬅️ریشه‌های شکست آدمی و فرجام بد او را در اندیشه و کردار خود او می‌داند.

🌀”سفرنامه”ی ناصر خسرو⬅️از نمونه‌های برجسته‌ی نثر غنایی در ادب فارسی
🌀دیوانش⬅️جزء آثاری است که “اشعار سیاسی و عرفانی و اخلاقی موجود در آن، جنبه‌ی غنایی دارد و در حوزه‌ی ادب تعلیمی-غنایی است.”

❌❌❌ از تشابه اسمی “زادالعارفین” خواجه عبدالله و “زادالمسافرین” ناصر خسرو غافل نشو! حواست بهش باشه. نکنه خطا کنی!بپّا⚠️
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۵۱]
#تاریخ_ادبیات۳۱

👳🏻‍♂ابن‌بطوطه

🌞عالم و جهان‌گرد مشهور مراکشی 🇲🇦
🌞در ۲۲ سالگی به قصد زیارت خانه‌ی خدا از طنجه(شهری بندری در مراکش) خارج شد که این سفر، مقدمه‌ی سفرهای دیگرش شد که ۳۰ سال طول کشید و او را با کشورهای شرقی و غربی بسیاری آشنا کرد.
🌞در سال ۷۵۴ ه. سلطان مراکش از او تجلیل کرد و به دبیر خود “ابن جزی” دستور داد داستان‌ها و شرح سفر ابن‌بطوطه را ثبت و ضبط کند.

📙آثار⬅️”سفرنامه”‌ی ابن‌بطوطه یا “رحله”‌ی ابن‌بطوطه یا “تحفه‌النّظار و غرایب‌الامصار”

🔍سفرنامه‌ی ابن‌بطوطه⛵️ :
🎈از بهترین و جالب توجّه‌ترین سفرنامه‌هاست به دلیل دقّت نظر، واقع‌بینی و توصیف‌های دقیق نویسنده.
🎈متن “مدرسه‌ی امام شوشتری”⬅️بخشی از این سفرنامه است.
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۵۲]
#تاریخ_ادبیات۳۲

👱🏻‍♂پیر لوتی

📌نویسنده و جهان‌گرد فرانسوی 🇫🇷

📒آثار⬅️سفرنامه‌ی “به سوی اصفهان”

🔍 سفرنامه‌ی “به سوی اصفهان” :
🗳در آن⬅️نویسنده، دیده‌های خود را از خلیج فارس تا دریای خزر به تصویر کشیده.
🗳مترجم آن⬅️بدرالدّین کتابی
🗳متن “به سوی تخت جمشید”⬅️بخشی از این سفرنامه است
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۵۲]
#تاریخ_ادبیات۳۳

👨🏻محمّدحسن‌خان صنیع‌الدوله

✨از مقرّبان دربار ناصرالدّین‌شاه و وزیر انطباعات او؛ معروف و ملقّب به⬅️”اعتمادالسّلطنه”
✨به دلیل آن‌که در اندرونیِ شاه راه داشته، نکات قابل توجهی درباره‌ی زندگی خصوصی و مسائل پشت پرده‌ی دربار نوشته.

📚آثار:
۱⃣ مرآهالبُلدان
۲⃣ مطلع‌الشّمس
۳⃣ خیرات‌الاحسان
۴⃣ المآثر و الآثار
۵⃣ منتظَم ناصری
۶⃣ روزنامه‌ی خاطرات اعتمادالسّلطنه

✳️”روزنامه‌ی خاطرات اعتمادالسّلطنه” را “ایرج افشار” تصحیح کرده.

🔑کلیدواژه: خیرات صنیع‌الدوله، مَآثرِ روزنامه‌ی منتظم در مرآه مطلع‌الشمس است.
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۵۲]
#تاریخ_ادبیات۳۴

🧓🏻دکتر طه حسین

🔘ادیب و پژوهشگر معاصر مصری 🇪🇬 که در ۳ سالگی نابینا شد😎✋🏻

🔘با استعداد و پشتکار فوق‌العاده به سرعت پیشرفت کرد و به مدارج عالی تحصیلی و اجتماعی رسید.

📘آثار⬅️الأیّام

🔍 الأیّام:
🔅از بهترین نمونه‌های زندگی‌نامه‌نویسی معاصر است.
🔅تصویر زندگی پرفراز و نشیب طه حسین است.
🔅نشان‌دهنده‌ی محرومیّت‌ها و مشکلات، تقلید کورکورانه و اندیشه‌های ناروای جامعه‌ی نویسنده است.
🔅ترجمه‌ی فارسی آن با نام آن روزها از ⬅️ حسین خدیو جم
🔅از نمونه‌های برجسته‌ی جهانی حسب حال
🆔 @biomedi

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۰٫۰۵٫۱۸ ۰۴:۵۳]
#تاریخ_ادبیات۳۵

👳🏼‍♂احمد‌بن‌عبدالله‌ابوالعلاء‌معرّی

⚜️شاعر و لغوی معروف عرب 🇸🇦 که به سبب آبله نابینا شد😎✋🏻

📕آثار:
۱⃣ شرح اشعار متنبّی
۲⃣ شرح دیوان بُحتری
🆔 @biomedi

(Visited 22 times, 1 visits today)

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Click to Insert Smiley

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette