دسته: ادبیات پیش

0

درس شانزدهم 🔹➖🔹➖🔹

درس شانزدهم 🔹➖🔹➖🔹 #تذکرهالاولیا تنها اثر #منثور باقی مانده از عطار است که در آن از شرح حال هفتاد و دو تن از عارفان بزرگ سخن گفته شده و داستانها و گفته های آنان...

0

#ادبیات۴ #نکات_برجسته درس هفدهم

#ادبیات۴ #نکات_برجسته درس هفدهم 🔆➖🔆➖🔆➖🔆 ⭕️ مصراع ” گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست” #ناهمواری_راه به کدام مسئله اجتماعی دلالت میکند ؟ 🔆 گستردگی و رواج فساد و انحراف در جامعه ⭕️...