دسته: ارتباط با ما

همکاری با ما 0

همکاری با ما

کسانی که در زیست شناسی حرفی برا گفتن دارند و توانایی طرح سوالات مشابه کنکور را دارند سوالات خود را همراه تحلیل خود به ایمیل زیر بفرستند تا بررسی شود .و در آزمون ها...