دسته: دسته‌بندی نشده

0

🔵 #ویژگی های #پیامبران:👇

🔵 #ویژگی های #پیامبران:👇 ۱⃣_ #وحی ۲⃣_ #اعجاز ۳⃣_ #عصمت👇 الف_به دور از #خطا ب_به دور از #گناه ✅ #وحی👈 اختصاص به پیامبران #ندارد👈اما  #عالی ترین #درجه آن #مخصوص پیامبران. ✅ #معجزه:👈فقط برای #اثبات...

0

✅Weather vocabulary —- لغاتی در زمینه آب وهوا ✅

☔️Rain                      باران 🌦Drizzle                     نمنم باران ⛈Shower                     رگبار 🌧Downpour            بارش  متوالی 🌊Flood                       سیل 😪Cold                      سرد 🌧Hail                            تگرگ 🌬Sleet                          بوران ❄️Snow                          برف 🌨Snowflake              برف ریز ☃️Blizzard                     کولاک 🌡Temperature         دما 🔥Hot                         آتشین ☀️Warm                        گرم 🌥Cool                          خنک 💧Freezing                 ...

0

✅شناساگرها(اندیکاتور ها):

✅شناساگرها(اندیکاتور ها): مقدارpH برای بیان قدرت اسیدی یا قلیایی محلول بکار میرود. مقادیرpH بزرگتر از ۷ برای محلول های قلیایی و مقادیر pHکوچکتر از ۷ برای محلول های اسیدی و pHبرابر ۷ برای محلول...

1

❣️انواع مویرگها❣️

❣️انواع مویرگها❣️ 📚ساختارکلی همه ی مویرگها یکسان است (یک لایه بافت پوششی به همراه غشای پایه). 📚 ولی براساس میزان ونحوه ی تبادل مواد در این مویرگها ممکن است تفاوتهایی در این ساختار کلی...