دسته: زیست دهم

✅ساختار بافت قلب❤️ 0

✅ساختار بافت قلب❤️

✅ساختار بافت قلب❤️ 🔷قلب اندامی ماهیچه ای است که درون کیسه ای دولایه قرار دارد. 🔷🔷این کیسه همان لایه ی خارجی قلب به نام آبشامه(پیراشامه،پریکارد) است. از جنس بافت پیوندی رشته ای با لایه...

🔴نکات مهم کنکوری فصل۲زیست دهم،گفتار۲🔴 0

🔴نکات مهم کنکوری فصل۲زیست دهم،گفتار۲🔴

🔴نکات مهم کنکوری فصل۲زیست دهم،گفتار۲🔴 ✅دردستگاه گوارش انسان،کولون بالاروهمانندکیسه ی صفرادرسمت راست بدن قرارگرفته است. ✅درانتهای لوله ی گوارش،همانندمجاری ادراری۲بنداره قرارگرفته است که داخلی صاف وغیرارادی وخارجی مخطط وارادی است. ✅دیواره معده یک لایه...

0

💥نکات مهم کنکوری فصل۲زیست دهم💥

💥نکات مهم کنکوری فصل۲زیست دهم💥 🔵یاخته های جانوری برعکس گیاهان فاقددیواره های یاخته ای وکریچه ی مرکزی هستند. 🔴واحدساختاروعملکردبدن،باداشتن سدی،ورودوخروج موادراتنظیم می کند. 🔵هرپروتئین سراسری که درفضای یک سلول جانوری یافت می شود،بابخش آب...

0

دستگاه #تنفس کرم:

دستگاه #تنفس کرم: ◀️کرم ها از راه پوست بدن خود تنفس کرده و هیچ گونه اندام تنفسی در داخل بدن کرم وجود ندارد ◀️پوست کرم برای تنفس همیشه باید مرطوب باشد.هوا با رطوبت پوست...