دسته: زیست دهم

♨️نکات ناب کنکوری فصل۵زیست دهم♨️ 0

♨️نکات ناب کنکوری فصل۵زیست دهم♨️

♨️نکات ناب کنکوری فصل۵زیست دهم♨️ ✅کریچه ی ضربان دار،درجانداران تک سلولی دیده می شودکه فشاراُسمزی مایعات درونِ آن هاازمحیط کم تراست. ✅پوست بدن پلاناریا،محلی برای تبادلِ گازهاودفعِ مدادزائدِنیتروژن داراست. ✅قیفِ مژکدار،دریک حلقه ی مجزانسبت...

#دهم #گیاهی 0

#دهم #گیاهی

#دهم #گیاهی درست یا غلط بودن جمله و عبارات زیر را مشخص نمایید ۱-همه گیاهان دارای آوند هستند ۲- همۀ  گیاهان آوندی تراکئید دارند ۳- همۀ گیاهان آوندی تراکئید و عناصر اوندی دارند ۴-...

📖فصل ۷ زیست دهم : 0

📖فصل ۷ زیست دهم :

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۳۰٫۰۳٫۱۸ ۰۶:۰۷] 📖فصل ۷ زیست دهم : ✔️آب و مواد معدنی مانند کربن دی اکسید جزء مواد مغذی اند ✔️مواد مغذی میتوانند از سایر...

0

فصل ۶ زیست دهم :

📖گفتار ۱ فصل ۶ زیست دهم : ✔️گیاهان اوندی به ویژه نهاندانگان بیشترین گونه های گیاهی روی زمین را تشکیل میدهند ✔️در ساختار سبزینه،منیزیوم به کار رفته است ✔️کلسیم سبب استحکام دیواره یاخته های...

0

فصل یک سال دهم

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۵٫۰۳٫۱۸ ۰۶:۰۴] 📖مبحث:فصل یک سال دهم 🔍پروانه مونارک: ۱.حشره ۲.دارای لوله گوارش ۳.تنفس نایدیسی ۴.تنفس آن مستقل از دستگاه گردش مواد است و مفاهیمی...

0

♦️نکات ناب کنکوری فصل۴زیست دهم،گفتار۲♦️

♦️نکات ناب کنکوری فصل۴زیست دهم،گفتار۲♦️ ✅ویژگی مشترک همه ی رگ هائی که خون راازقلب دورمی کنند،داشتن بافت پوششی یک لایه است. ✅رگ هائی که خون روشن راازشش هابه سمت قلب می آورند،بافت پیوندی وماهیچه...

✅ساختار بافت قلب❤️ 0

✅ساختار بافت قلب❤️

✅ساختار بافت قلب❤️ 🔷قلب اندامی ماهیچه ای است که درون کیسه ای دولایه قرار دارد. 🔷🔷این کیسه همان لایه ی خارجی قلب به نام آبشامه(پیراشامه،پریکارد) است. از جنس بافت پیوندی رشته ای با لایه...

🔴نکات مهم کنکوری فصل۲زیست دهم،گفتار۲🔴 0

🔴نکات مهم کنکوری فصل۲زیست دهم،گفتار۲🔴

🔴نکات مهم کنکوری فصل۲زیست دهم،گفتار۲🔴 ✅دردستگاه گوارش انسان،کولون بالاروهمانندکیسه ی صفرادرسمت راست بدن قرارگرفته است. ✅درانتهای لوله ی گوارش،همانندمجاری ادراری۲بنداره قرارگرفته است که داخلی صاف وغیرارادی وخارجی مخطط وارادی است. ✅دیواره معده یک لایه...

0

💥نکات مهم کنکوری فصل۲زیست دهم💥

💥نکات مهم کنکوری فصل۲زیست دهم💥 🔵یاخته های جانوری برعکس گیاهان فاقددیواره های یاخته ای وکریچه ی مرکزی هستند. 🔴واحدساختاروعملکردبدن،باداشتن سدی،ورودوخروج موادراتنظیم می کند. 🔵هرپروتئین سراسری که درفضای یک سلول جانوری یافت می شود،بابخش آب...