دسته: زیست شناسی سال دوم

🔹️نکات مهم فصل پنجم سال دوم: 0

🔹️نکات مهم فصل پنجم سال دوم:

🔹️نکات مهم فصل پنجم سال دوم: ۱-در دستگاه تنفس پرندگان ، هوای موجود در شش ها، در انتهای بازدم،بیشتر از انتهای دم است. ۲-در بین بخش های مختلف دستگاه تنفس پرندگان،غلظت اکسیژن در کیسه...

گوارش 0

گوارش

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۱۶٫۰۵٫۱۸ ۰۷:۰۶] 📚 چند نکته : ⬅️ جهت حرکت غذا در لوله گوارش جانوران یک طرفه می باشد، ولی در دو مورد استثناء وجود...

📣باکتری ها : 0

📣باکتری ها :

📣باکتری ها : ♦️ ترتیب تشکیل ساختار از داخل به بیرون: ۱-سیتوپلاسم حاوی ریبوزوم کوچک و ساده، ناحیه نوکلئوئیدی(در برگیرنده کروموزوم اصلی)، DNA پلیمراز، RNA پلیمراز، هلیکاز، مهار کننده، پلازمید(در برخی باکتری ها) –...

0

📌ماهی🐟

📌ماهی🐟 💥گردش خونی بسته وساده 💥خون تیره توسط سیاهرگ شکمی وارد قلب می شود،سپس توسط سرخرگ خارج شده به ابشش می رود تبادل گاز می کندو مقداری امونیاک نیز دفع می کند وتبدیل به...

✅ساختار بافت قلب❤️ 0

✅ساختار بافت قلب❤️

✅ساختار بافت قلب❤️ 🔷قلب اندامی ماهیچه ای است که درون کیسه ای دولایه قرار دارد. 🔷🔷این کیسه همان لایه ی خارجی قلب به نام آبشامه(پیراشامه،پریکارد) است. از جنس بافت پیوندی رشته ای با لایه...

0

🦀 خرچنگ دراز 🦀

🔶🔷کلید واژه ی جانوران 🔶🔷 🦀 خرچنگ دراز 🦀 💠 @biomedi 💠 🦀 نوعی سخت پوست از شاخه ی بندپایان می باشد. 🦀 دارای چشم مرکب(متشکل از تعدادزیادی واحد مستقل بینایی که هریک،یک قرنیه...