دسته: زیست شناسی سال دوم

0

📌ماهی🐟

📌ماهی🐟 💥گردش خونی بسته وساده 💥خون تیره توسط سیاهرگ شکمی وارد قلب می شود،سپس توسط سرخرگ خارج شده به ابشش می رود تبادل گاز می کندو مقداری امونیاک نیز دفع می کند وتبدیل به...

✅ساختار بافت قلب❤️ 0

✅ساختار بافت قلب❤️

✅ساختار بافت قلب❤️ 🔷قلب اندامی ماهیچه ای است که درون کیسه ای دولایه قرار دارد. 🔷🔷این کیسه همان لایه ی خارجی قلب به نام آبشامه(پیراشامه،پریکارد) است. از جنس بافت پیوندی رشته ای با لایه...

0

🦀 خرچنگ دراز 🦀

🔶🔷کلید واژه ی جانوران 🔶🔷 🦀 خرچنگ دراز 🦀 💠 @biomedi 💠 🦀 نوعی سخت پوست از شاخه ی بندپایان می باشد. 🦀 دارای چشم مرکب(متشکل از تعدادزیادی واحد مستقل بینایی که هریک،یک قرنیه...

0

💠هاپلوئید و دیپلوئید در کتب زیست شناسی💠

💠هاپلوئید و دیپلوئید در کتب  زیست شناسی💠 ♨️هاپلوئیدها ✅در کاهوی دریایی زئوسپور(۴تاژکه)،گامت وگامتوفیت نر وماده ✅درکپک مخاطی پلاسمودیومی:سلول تاژکدار،سلول های آمیبی شکل وهاگ ✅در کلامیدوموناس:زئوسپور(۲تاژکه) سلول جاندار بالغ-گامت(۲تاژکه) ✅درهمه جاندارانی که چرخه هاپلوئیدی دارند...

0

🔶نکات ترکیبی همو گلوبین

🔶نکات ترکیبی همو گلوبین ✅هموگلوبین توسط گلبول های قرمز ساخته می شود ✅میل ترکیبی هموگلوبین با مونواکسید کربن بیشتر از اکسیژن است ✅هموگلوبین در انتقال ۹۷% اکسیژن و ۲۳% دی اکسید کربن خون نقش...