دسته: زیست یازدهم

0

💢نکات مهم کنکوری فصل۴زیست یازدهم💢

💢نکات مهم کنکوری فصل۴زیست یازدهم💢 🔴انتقال پیام عصبی انقباض ازیاخته ی عصبی به تارماهیچه ای توسط یک پیک کوتاه بردصورت می گیرد. 🔵یاخته ی هدف هورمون اکسی توسین،دوکی شکل وتک هسته ای است.(ماهیچه ی...

0

🔰نکات مهم کنکوری فصل۵زیست یازدهم،گفتار۱و۲🔰

🔰نکات مهم کنکوری فصل۵زیست یازدهم،گفتار۱و۲🔰 ✅ترشحات سلول های کناری معده(HCL)همانندبافت پوششی سنگفرشی پوست،محیط زندگی رابرای باکتری هانامناسب می کنند. ✅آنزیم لیزوزیم در:اشک،عرق،بزاق وماده ی مخاطی یافت می شود. ✅لایه ی مخاطی سطح دیواره ی...

0

⭕️ نکات مکمل میتوز :

⭕️ نکات مکمل میتوز : ✴️ مرحله s باعث دو برابر شدن مولکول های دنا میشود، در حالی که میتوز باعث دو برابر شدن تعداد «فام تن» ها میشود. ✴️ دوک تقسیم علاوه بر...

0

🔢 نکات #هورمون‌ها _ #یازدهم

🔢 نکات #هورمون‌ها _ #یازدهم ۱️⃣ کم کاری غده ی پاراتیروئید و افزایش کلسی تونین سبب کاهش کلسیم خون می شود و کاهش کلسیم خون منجر به : ۱) اختلال در تبدیل پروترومبین به...

0

✳️نکات مهم کنکوری فصل۲زیست یازدهم✳️

✳️نکات مهم کنکوری فصل۲زیست یازدهم✳️ ✅عمقی ترین گیرنده ی پوست،پوشش پیوندی چندلایه دارد. ✅نوع گیرنده ی موجوددرپای جیرجیرک مشابه گیرنده های فشاردرپوست انسان است. ✅قرارگرفتن درمعرض محرک ثابت الزاماباعث سازش گیرنده هانمی شود(گیرنده ی...

0

🔹 سرطان #خوشخیم :

🔸 #یازدهم 🔹 سرطان #خوشخیم : 🔻 #لیپوما یک نوع سرطان خوشخیم می باشد 🔻 سرطان خوشخیم #رشد دارد 🔻 سرطان خوشخیم به رگ لنفی حمله نمیکند 🔻 سرعت رشد سرطان خوشخیم #کم می...

0

#فصل۲زیست‌‌شناسی_یازدهم

☑️ نکات مهم کنکوری #فصل۲زیست‌‌شناسی_یازدهم #حواس ┏━━━━━👇👇━━━━━┓ 🔵 @biomedi 🔵 ┗━━━━━👆👆━━━━━┛ 🔴 عمقی ترین گیرنده ی پوست(فشار) ،پوشش پیوندی چندلایه دارد و سطحی ترین گیرنده ی پوست (درد) فاقد پوشش پیوندی است و درداخل...

0

✳️نکات مهم کنکوری فصل۲زیست یازدهم✳️

✳️نکات مهم کنکوری فصل۲زیست یازدهم✳️ ✅عمقی ترین گیرنده ی پوست،پوشش پیوندی چندلایه دارد. ✅نوع گیرنده ی موجوددرپای جیرجیرک مشابه گیرنده های فشاردرپوست انسان است. ✅قرارگرفتن درمعرض محرک ثابت الزاماباعث سازش گیرنده هانمی شود(گیرنده ی...