دسته: پزشکی

0

🔴اختصارات آزمایش های بیوشیمی خون

🔴اختصارات آزمایش های بیوشیمی خون FBS     👉 قند خون ناشتا MCHC 👉 غلظت متوسط هموگلوبین WBC    👉 شمارش گلبول های سفید RBC     👉شمارش گلبول های قرمز HB       👉 همو گلوبین HC       👉درصد گلبول های...

0

نیتروگلیسرین(TNG):

نیتروگلیسرین(TNG): 🔴🔵 💉از دسته دارویی نیترات ها می باشد که با آزاد کردن گاز NO سبب شل کردن عضلات صاف عروق و در نتیجه گشادی عروق و افت فشار خون می شود. 💉یکی از...

0

#انسولین رگولار

#انسولین رگولار Inj: 100 u /ml 💯نکته: انسولین از جفت عبور می کند ولی در شیر ترشح نمی شود. اندیکاسیون ها: 💎دیابت تیپ I 🔵🔴 💎کتواسیدوز دیابتی(DKA) 💎تشخیص کمبود هورمون رشد 💯تزریق وریدی انسولین...

0

خون

سرخرگ شکمی درماهی بیشترین فشارخون وسیاهرگ شکمی کمترین فشارخون رادارد درهر ابشش دوکمان حاوی خونco2دار ودو کمان حاوی خونo2 وجوددارد. قلب کاهی دو حفره دارد ولی چهار قسمتی است. ۱-قسمت ورودی دهلیز ۲-دهلیز ۳-بطن...

0

الکتروکاردیوگرافی ( ECG یا EKG

بیشترین خون در بطن ها  : در زمان ثبت QRS ( حدودا S اگر خود موج خواسته شود)  کمترین خون در بطن ها :  در زمان ثبت T فاصلۀT  یا P بعد  : زمان...

0

لنفوم غیر هوچکین (NHL)

چگونه برای بررسی، تشخیص و درمان لنفوم غیر هجومی (NHL) – برای امتحان پزشکان، نهایی پزشکی دانشجویان پزشکی، OSCEs، PACES و CPD لنفوم غیر هودکین (NHL) یک اصطلاح چتر برای بسیاری از سرطان های...

0

تعریف کتواسیدوز دیابتی (DKA)

تعریف کتواسیدوز دیابتی (DKA) عوارض دیابت (DM) ناشی از کمبود مطلق یا نسبی انسولین است این تشخیص بر اساس: هیپرگلیسمی> 11 میلیمتر یا دیابت شناخته شده است کتونمای> 3 میلی متری یا کتونوری> 2+...