شعار استاد مصلی نژاد 💥اونها و همه ، تو و من 💥 🔥من و تو همه رو حریفیم🔥 Blog

0

📖نکات فصل ۵ سال چهارم :

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۰۱٫۰۴٫۱۸ ۰۷:۲۶] 📖نکات فصل ۵ سال چهارم : ۱- طبق اصل هاردی واینبرگ ، در جوامع با تعداد بالا (جوامع بزرگ ) در صورت...

#فصل_سوم_سال_چهارم 0

#فصل_سوم_سال_چهارم

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۳۰٫۰۳٫۱۸ ۰۶:۰۰] 📖 برای شروع به بررسی الگوهای سوپ بنیادین و حباب می پردازیم : 🔹الگوی سوپ بنیادین: مولکول های ساده غیر زیستی (بخار...

📖فصل ۷ زیست دهم : 0

📖فصل ۷ زیست دهم :

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۳۰٫۰۳٫۱۸ ۰۶:۰۷] 📖فصل ۷ زیست دهم : ✔️آب و مواد معدنی مانند کربن دی اکسید جزء مواد مغذی اند ✔️مواد مغذی میتوانند از سایر...

0

فصل ۶ زیست دهم :

📖گفتار ۱ فصل ۶ زیست دهم : ✔️گیاهان اوندی به ویژه نهاندانگان بیشترین گونه های گیاهی روی زمین را تشکیل میدهند ✔️در ساختار سبزینه،منیزیوم به کار رفته است ✔️کلسیم سبب استحکام دیواره یاخته های...

0

قارچ ها

📖زیگومیست ها🍄 🔹 تولیدمثل غیرجنسی شایع تر از جنسی است. 🔹نخینه ها فاقد دیواره عرضی (سیتوکینز رخ نداده و ساختار چند هسته ای ایجاد میشود- سیتوپلاسم آزادانه در سراسر نخینه ها جریان دارد) 🔹...

0

فصل یک سال دهم

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۲۵٫۰۳٫۱۸ ۰۶:۰۴] 📖مبحث:فصل یک سال دهم 🔍پروانه مونارک: ۱.حشره ۲.دارای لوله گوارش ۳.تنفس نایدیسی ۴.تنفس آن مستقل از دستگاه گردش مواد است و مفاهیمی...