آزمون های رایگان زیست

شرکت در آزمون های زیست ما رایگان هست فقط کسانی که پاسخ تشریحی می خواهند هزینه ناچیزی را پرداخت می کنند http://biomedico.ir/exam/   لینک ثبت نام