بورسیه

💥💥💥بورسیه کردن افرادی که توانایی مالی ندارند 💥💥💥 ما هزینه آزمون ها رو خیلی کم گذاشتیم برای همه هر آزمون اگه همه رو ثبت نام کنید ۲ هزار تومن  تا همه شرکت کنند باز...