برچسب: تبادل گاز ها

شش 0

شش

✅شش🗣 🍃شش ها درون قفسه ی سینه قرار دارند. 🍃شش چپ به علت مجاورت با قلب از شش راست کوچکتر است. 🍃بیشتر حجم شش ها را کیسه های هوایی کیسه های هوایی به خود...

تنفس در انسان 0

تنفس در انسان

✅تنفس در انسان🗣   🔵دم: 🔹فرآیندی فعال است که درنتیجه ی افزایش حجم قفسه ی سینه رخ می دهد. 🔴عضلات موثر در تنفس به طور کلی: 🔺ماهیچه های بین دنده ای 🔺دیافراگم 🔺عضلات شکم...