تدریس و حل تست خصوصی زیست و شیمی آنلاین در تلگرام

دوستانی که می خواهند تست های سخت و مشابه کنکور به تعداد زیاد حل کنن و تست های شما را که بلد نیستنید ما حل کنیم رفع اشکال کنید و برایتان تست های خوب...