برچسب: تغذیه و گوارش

💰کیسه ی صفرا💰 0

💰کیسه ی صفرا💰

💰کیسه ی صفرا💰 ☢اندامی که در قسمت تحتانی کبد قرار دارد. ☢وظیفه ی نگهداری از مایع زردرنگ صفرا را برعهده دارد. 💠صفرا: ☢مایع قلیایی که توسط نوعی از سلول های کبدی ساخته و ترشح...

🐄🐏🐂🐐نشخوارکنندگان🐐🐂🐏🐄 0

🐄🐏🐂🐐نشخوارکنندگان🐐🐂🐏🐄

🐄🐏🐂🐐نشخوارکنندگان🐐🐂🐏🐄 🔳پستاندارانی نظیر: گاو،گوسفند،گوزن،بز 🔳نشخوار به حیوان این امکان را می دهد تا به سرعت چرا کرده و در اسرع وقت غذای بلعیده شده را به خوبی بجود. 🔳دارای معده ی چهارقسمتی 🔳باکتری های...

غدد بزاقی(Salivary glands) 0

غدد بزاقی(Salivary glands)

✅غدد بزاقی(Salivary glands) 🔶از غدد برون ریز در پستانداران ◾️غدد بزاقی به دو دسته ی اصلی(بزرگ) و فرعی(کوچک و متعدد) تقسیم می شوند. 🔶سه جفت غده ی اصلی به نام های بناگوشی،زیرآرواره ای(تحت فکی)و...