تاثیر دوش گرفتن بر حجم و غلظت ادرار

تاثیر دوش گرفتن بر حجم و غلظت ادرار ✅اثر دوش گرفتن بر حجم و غلظت ادرار بستگی به دمای آب مورد استفاده دارد. 💧💧دوش آب گرم ✍دوش آب گرم سبب شل شدن ماهیچه ها...