بافت پیوندی

بافت پیوندی ▫️یکی از انواع بافت های مهره داران است که از تعدادی سلول و ماده ی زمینه تشکیل شده است. ▫️ماده زمینه آن توسط سلول های بافت پیوندی ترشح میشود. ▪️برخلاف بافت پوششی...