برچسب: قارچ ها

0

قارچ ها

📖زیگومیست ها🍄 🔹 تولیدمثل غیرجنسی شایع تر از جنسی است. 🔹نخینه ها فاقد دیواره عرضی (سیتوکینز رخ نداده و ساختار چند هسته ای ایجاد میشود- سیتوپلاسم آزادانه در سراسر نخینه ها جریان دارد) 🔹...

گروه بندی 🍄قارچ ها🍄 0

گروه بندی 🍄قارچ ها🍄

✔️گروه بندی 🍄قارچ ها🍄 بر اساس ساختارهای تولید مثلی: 🔴۱️⃣زیگومیکوتا : ☂۱) تولید هاگ در زیگوسپورانژ ☂۲) نخینه فاقد دیواره عرضی ☂۳) مثل کپک سیاه نان ( ریزوپوس استولونیفر) 🔴۲️⃣ آسکومایکوتا: ☂۱) تولید هاگ...