برچسب: نکات زیست شناسی سال سوم

مار ماهی و گربه ماهی 0

مار ماهی و گربه ماهی

✅در خط جانبی بعضی از ماهی ها، مثل گربه ماهی و مار ماهی علاوه بر گیرنده های مکانیکی، گیرنده های الکتریکی نیز وجود دارد. ✅مارماهی در دم خود اندامی دارد که به طور پیوسته،...

وقایع چرخه تخمدانی 0

وقایع چرخه تخمدانی

🌹در انتهای مرحله ی فولیکولی، هورمون LH به حداکثر مقدار خود می رسد و نخستین گویچه ی قطبی حاصل میشود. – 🌹در انتهای مرحله ی لوتئال، چرخه ی قاعدگی پایان مییابد. 🌹در انتهای مرحله...

ایمنی در سایر جانداران 0

ایمنی در سایر جانداران

دفاع اختصاصی در بی مهرگان وجود ندارد و مخصوص مهره داران است. کرم های حلقوی مثل کرم خاکی و نرم تنان دارای مایع مخاطی (دارای آنزیم لیزیزیوم است) برروی سطح بدنشان هستند. اسفنج ها...

بیماری های چشم 0

بیماری های چشم

پیرچشمی: عدسی سفت شده و انعطاف آن کم می شود این سبب کاهش قدرت تطابق آن می شود. درمان پیرچشمی با عینکهای مخصوص انجام می گیرد. اب مروارید : با افزایش سن، عادسی کلر...

دفاع در جانداران 0

دفاع در جانداران

دفاع در جانداران @biomedi در بی مهرگان : فقط غیر اختصاصی کرم های حلقوی و نرم تنان : مایع مخاطی اسفنج و بندپایان : سلول های مشابه فاگوسیت اسفنج و ستاره ی دریایی :...