برچسب: کرم خاکی

0

کرم خاکی

یک کرم خاکی یک کرم استوانه ای است که به شکل Annelida موجود است . کرم های خاکی معمولا در خاک زندگی می کنند و به مواد آلی زنده و مرده تغذیه می کنند....

0

کرم خاکی

کرم خاکی ✳️همه چیز خوار ✳️دارای چینه دان و سنگ دان ✳️کرم حلقوی ✳️فاقد معده برخلاف انسان،ملخ وپرندگان ✳️مواد دفعی:مواد گوارش نیافته،خاک و سنگریزه ها ✳️روده دارای برجستگی های زیاد ✳️طویل ترین قسمت لوله...