برچسب: گوارش

گوارش 0

گوارش

کنکور و مشاوره از ۲۰ تا ۱۰۰ * زیست*/فیزیک/ریاضی/شیمی/ادبیات /دینی/عربی/زبان, [۱۶٫۰۵٫۱۸ ۰۷:۰۶] 📚 چند نکته : ⬅️ جهت حرکت غذا در لوله گوارش جانوران یک طرفه می باشد، ولی در دو مورد استثناء وجود...

گوارش 0

گوارش

همان طور که می دانیم غذایی که می خوریم از همه قسمت های لوله گوارش شامل دهان ، معده، روده کوچک و روده بزرگ می گذرد و در این مسیر تحت تاثیر دو نوع...