برچسب: گیاهی

گیاهی 0

گیاهی

سلام  ادامه ی گیاهی هارو براتون میگم ولی قبل از اون لازم به ذکر هست که سعی میکنم از این به بعد همگام با برنامه رهبردی قلمچی پیش برم البته که این ازمون گیاهی...

گیاهی 0

گیاهی

🚀سلول هایی که قدرت میتوز دارند:مریستم و  پارانشیم جوان 🏋🏼سلولهایی که قدرت میوز دارد:پارانشیم (خورش) . سلول مادر دانه گرده ✈️-سلول بدون واکوئل:سلول بنیادی (مریستم) 🏇سلول فتوسنتز کننده :کلرانشیم ،سلول های نگهبان روزنه و...